Den nye karakterskala

Her kan du sammenligne den nye karakterskala med den gamle:

 

karakterskala